برچسب: نصب در لینوکس

0
لینوکس

نصب بسته ها بصورت خودکار برای نصب بسته ها بصورت خودکار با رعایت وابستگی ها ۲ حالت وجود دارد : 1-از روی CD یا DVD که با دستور apt-cdrom براحتی میتوان CD یا DVD ها را به سیستم معرفی کرد.…بیشتر