برچسب: ترفند لینوکس

0
لینوکس

شل پیش فرض هر کاربر در فایل etc/passwd/ قابل مشاهده می باشد ولی از طریق این فایل اگر کاربر ریشه نباشید امکان تغییر وجود ندارد. نمونه محتویات این فایل : PersianAdmins:#cat /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh…بیشتر

0
لینوکس

احتمالا برایتان پیش آمده که به سبب وجود مشکل و عدم کارکرد بهینه سرویسی از فرد با تجربه ای تقاضای کمک یا مشورت کرده اید و فرد متخصص برای تصمیم گیری از شما درخواست میکند که خروجی برخی دستورات را…بیشتر

0
لینوکس

برای مشاهده تاریخ و ساعت از این دستور استفاده می کنیم: PersianAdmins:~#date مشاهد زمان مطابق با UTC PersianAdmins:~#date –utc یا مثلا برای نمایش در فرم سفارشی شده میتوانیم از متغیرهای زیر استفاده کنیم: %% a literal % %a locale’s abbreviated…بیشتر

0
لینوکس

برای نصب جاوا (JDK ( Java Development Kit و (JRE (Java Runtime Environment در لینوکس بصورت زیر عمل می کنیم : 1- دانلود بسته های بر روی لینوکس بسته JRE را می توانید از این آدرس دانلود کنید. http://www.java.com/en/download/manual.jsp و…بیشتر