نصب برنامه در دبین (Debian)

0

نصب بسته ها بصورت خودکار

برای نصب بسته ها بصورت خودکار با رعایت وابستگی ها ۲ حالت وجود دارد :

1-از روی CD یا DVD که با دستور apt-cdrom براحتی میتوان CD یا DVD ها را به سیستم معرفی کرد.
بعد از اجرای این دستور از شما خواهد خواست که تک تک CD ها را در داخل CD-ROM بگذارید و به سیستم معرفی کنید.

PersianAdmins:~# apt-cdrom add
 Using CD-ROM mount point /cdrom/
 Unmounting CD-ROM
 Waiting for disc...
 Please insert a Disc in the drive and press enter

 

2-از Internet که باید فایل sources.list در /etc/apt/ را بدین شکل تنظیم کرد

deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free

و بعد اجرای دستور apt-get update فراموشتون نشه!!

از الان براحتی با دستور apt یا aptitude میتوان برنامه های مورد نظر را نصب کرد

PersianAdmins:~#apt-get install mc
 or
 PersianAdmins:~#aptitude install mc

برای سرچ در بین بسته ها هم میتوان از این دستورات استفاده کرد :

PersianAdmins:~#apt-cache  search  pack-name
 or
 PersianAdmins:~#aptitude  search  pack-name
 

با دستورات بالا بسته ها را تحت شل نصب می کنیم , ابزارهای دیگری هم وجود دارد که در یک محیط بصری می توان بسته ها را انتخاب و نصب کرد , برای این منطور در شل هر کدام از این 2 دستور که مایل هستید را اجرا کنید :

PersianAdmins:~#tasksel
 or
 PersianAdmins:~#aptitude
 

نصب بسته ها بصورت دستی :

در نصب بسته ها بصورت دستی , از آنجائیکه که وابستگی ها بصورت خودکار نصب نمی شوند , می بایست آنها را بشناسیم و قبلا نصب کرده باشیم .در نصب یک بسته دبین که با پسوند “deb.” مشخص می شود از دستور dpkg بدین ترتیب استفاده می کنیم :

PersianAdmins:~#dpkg  -i  package-name-padmins.deb

مشاهده لیست بسته های نصب شده :

PersianAdmins:~#dpkg  -l

مشخص کردن نصب شدن یا نشدن یک بسته

PersianAdmins:~#dpkg  -l  |   grep  package-name

dpkg گزینه های زیادی داره که با دستور زیر می توانید آنها را مشاهده کنید :

PersianAdmins:~#dpkg  --help

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.