آموزش تصویری تنظیم DHCP Relay Agent در لینوکس

0
(DHCP Relay Agent (dhcrelayدرخواست هایی که از سابنت بدون DHCP سرور میآید را به DHCP سرور های سابنتهای دیگر که ما مشخص کرده ایم بازپخش میکند.
دلیل استفاده از DHCP Relay Agent اینست که روتر Broadcast را از خود عبور نمیدهد و DHCP clientها برای گرفتن IP از Broadcast استفاده میکنند پس برای حل این مشکل ما از یک DHCP Relay Agent استفاده میکنیم که بدین ترتیب عمل میکند :
DHCP Relay Agent پیغام هایی که به صورت Broadcast ارسال میشود و تقاضای IP میکنند را جمع آوری میکند و سپس خود بصورت Unicast با DHCP سرور درخواست مورد نظر را مطرح میکند و جواب گرفته شده را برای client ارسال میکند.در واقع DHCP Relay Agent نقش میانجی را ایفا میکند.
dhcprelay

 

 • آموزش در دبین :

مشاهده آموزش

دانلود آموزش

برای نصب DHCP Relay agent در دبین به ترتیب عمل مبکنیم :

PersianAdmins:#apt-get  install   dhcp3-relay

برای ویرایش تنظیمات مربوط از قبیل DHCP سرور و اینکه از چه کارت شبکه هایی درخواست ها جمع آوری میبایست فایل etc/default/dhcp3-relay/ را ویرایش کنیم.

 PersianAdmins:#nano  /etc/default/dhcp3-relay
# Defaults for dhcp3-relay initscript
 # sourced by /etc/init.d/dhcp3-relay
 # installed at /etc/default/dhcp3-relay by the maintainer scripts
 #
 # This is a POSIX shell fragment
 #
 # What servers should the DHCP relay forward requests to?
 SERVERS="192.168.1.100"
 # On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
 INTERFACES="eth1"
 # Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
 OPTIONS=""
برای شروع مجدد سرویس :
PersianAdmins:#/etc/init.d/dhcp3-relay  restart
 • آموزش در ردهت :

برای نصب DHCP Relay agent در ردهت به ترتیب عمل مبکنیم :

PersianAdmins:#yum  install  dhcp
برای ویرایش تنظیمات مربوط از قبیل DHCP سرور و اینکه از چه کارت شبکه هایی درخواست ها جمع آوری میبایست فایل etc/sysconfig/dhcrelay/ را ویرایش کنیم.
PersianAdmins:#nano /etc/sysconfig/dhcrelay
INTERFACES="eth1"
 DHCPSERVERS="192.168.1.100"
برای شروع مجدد سرویس :
PersianAdmins:#/etc/init.d/dhcrelay  restart

عکسی از سمت کلاینت در موقع گرفتن IP آدرس :

توجه داشته باشید که این عکس بعدا اضافه شده و با تنظیمات گفته شده در بالا هماهنگی ندارد.IP آدرس 192.168.1.3 مربوط به dhcp relay agent می باشد.

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.