آموزش تصویری تهیه آرشیو از تنظیمات روترهای سیسکو بوسیله FTP

0

احتمالا برایتان پیش امده که بدنبال راهی باشید تا از تنظیماتی که در طول زمان بر روی روتر خود انجام میدهید آرشیوی تهیه کنید تا احتمالا اگر مشکلی پیش آید یا بهر دلیل دیگر به آنها دسترسی داشته باشید.
یکی از بهترین این روش ها استفاده از FTP server میباشد که در این آموزش به آن میپردازیم.
روش دیگر استفاده از http میباشد که با هر وبسایتی قادر به انجام آن نیسیتید مثلا با PersianAdmins.ir که بر روی فضای اشتراکی قرار دارد این امر امکان پذیر نیست در حالیکه برای FTP این محدودیت وجود ندارد.

مشاهده آموزش

دانلود آموزش

چنانچه در مواردی لازم است که فورا از تنظیمات خود آرشیو تهیه کنید میتوانید بدین طریق عمل کنید :

copy running-config ftp://reza:reza@persianadmins. ir/routerrunbak.txt
copy startup-config ftp://reza:reza@persian admins .ir/routerstartbak.txt

برای مثال :

Reza#copy  running-config  ftp://reza:reza@192.1 68.0.4/routerrunbak.txt
Address or name of remote host [192.168.0.4]?
Destination filename [routerrunbak.txt]?
Writing routerrunbak.txt !
858 bytes copied in 4.164 secs (206 bytes/sec)

برای تهیه آرشیو از تنظیمات روتر بدین طریق عمل میکنیم :

ip ftp username reza
ip ftp password reza
archive
path ftp://persianadmins.com/router1
write-memory

تذکر :

برای آنکه پسورد شما مخفی بماند حتما از service password-encryption استفاده کنید.

هر بار که تنظیمات در حافظه دستگاه ذخیره شود فایل جدیدی ساخته میشود همانند شکل زیر :

برای آنکه تعداد فایل ها رو در آرشیو گیری محدود کنیم از دستور Maximum در مد archive استفاده میکنیم.

تهیه آرشیو در tftp

archive
path tftp://192.168.0.1/
write-memory

تهیه آرشیو بصورت خودکار در زمان های معین

برای اینکه از این تنظیمات بصورت خودکار در زمانهای معین پشتیبان تهیه شود به 2 صورت می توان عمل کرد:

  • با استفاده از دستور time-period که به دقیقه زمانهای بین پشتیبانگیری را مشخص می کند.

time-period باید بعد از دستور archive در مد کانفیگ اجرا شود.

archive
time-period 1440

  • استفاده از Kron

 

استفاده از متغییرها در نام فایل آرشیوی

می توان از 2 متغییر h$ و t$ که به ترتیب مشخص کننده Hostname دستگاه و زمان دستگاه است در تهیه آرشیو استفاده کرد.
مزیت این کار اینست که وقتی روتر یا سوییچ Relaod می شود ،شمارنده از اول آغاز شده و فایل های قبلی را بازنویسی می کند،پس شما می توانید تاریخ تهیه آرشیو را در نام فایل بیاورید تا آرشیوی منظم و کامل داشته باشید.

archive
path ftp://persianadmins.com/$h$t

فرمت بالا نام فایل را برای مثال بدین شکل ذخیره می کند :

PAdmins-Router-Jun-14-14:31:41.728-1

نکته مهم :
از t$ فقط در FTP سرور های غیرویندوزی استفاده کنید!.

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.